Menkes’ syndrome

Bakır metabolizmasında -absorpsiyon eksikliğine bağlı- doğuştan bozukluk sonucu, beyin ve beyincik gri maddesinde dejenerasyon, zihinsel ve fiziksel gelişmede gecikme, konvülsiyon nöbetleri, saçların seyrek, gevrek, kıvrık, dolaşık ve beyaz oluşu ile belirgin kalıtsal sendrom; kıvrık saç sendromu; Menkes sendromu.

Bir Cevap Yazın