Behçet’s disease

Behçet hastalığı. Bk. Behçet’s syndrome

Behçet’s syndrome

Hipopyon’un eşlik ettiği iridosiklit, dış genital organlarda ve ağız mukozasında… devamı Behçet’s syndrome