Dressler’s syndrome

Miyokard enfarktüsü’nden 12 ay sonra bazı hastalarda, koroner yetmezliğine bağlı olmaksızın gelişen, göğüs ağrısı, ateş ve perikardit ile belirgin sendrom; enfarktüs sonrası sendromu; Dressler sendromu (Etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber kalp kasında oluşan nekroz’a karşı otoimmün bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir)

Bir Cevap Yazın