Fitz-Hugh-Curtis syndrome

Neisseria gonorrhoeae veya Chlamydia trachomatis’in Fallop borularında oluşturduğu akut enfeksiyonun,… devamı Fitz-Hugh-Curtis syndrome

salpingostomy

1-Fallop borusunun (tuba uterina) tıkalı fimbriyal ucunun açılışını takiben, fimbrial… devamı salpingostomy

salpingotomy

Tuba uterina’ya (Fallop borusu) kesi yapma; kesi yaparak Fallop borusunu… devamı salpingotomy