Zellweger Sendromu

Zellweger Sendromu (ZS) (Serebrohepatorenal Sendrom) karaciğer, böbrek ve beyindeki hücrelerde… devamı Zellweger Sendromu

Wassermann’s antigen

Wassermann testinde kullanılan, konjenital sifilizli fetüs karaciğerinden hazırlanmış, Treponema pallidum’ları… devamı Wassermann’s antigen

Opisthorchis

Karaciğer trematodlarının bir cinsi; Opistorkis

drug hepatitis

Bazı ilaçların, karaciğer hücrelerinde meydana getirdiği harabiyete bağlı olarak gelişen… devamı drug hepatitis