Opisthorchis

Karaciğer trematodlarının bir cinsi; Opistorkis