Wassermann’s antigen 

Wassermann testinde kullanılan, konjenital sifilizli fetüs karaciğerinden hazırlanmış, Treponema pallidum’ları içeren ekstre; Wassermann antijeni

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir