triple X syndrome

Üçlü X sendromu. Bk. XXX syndrome

XXX syndrome

Dişi hücrelerinde fazladan bir X cinsiyet kromozomu bulunuşu (47,XXX) ile… devamı XXX syndrome