alginuresis

İdrar ederken ağrı hissetme; ağrılı idrar etme; aljinürez.