alginuresis

İdrar yaparken ağrı hissetme; ağrılı idrar yapma; aljinürez.