polyadenomatosis

1- Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; poliadenomatoz. 2- Çok… devamı polyadenomatosis

adenomatous hyperplasia

Adenomatöz hiperplazi. Bk. atypical hyperplasia of the endometrium

Swiss-cheese hyperlasia

İsviçre peyniri görünümünde hiperplazi. Bk. cystic glandular hyperplasia of the… devamı Swiss-cheese hyperlasia