lymphoreticulosis

Lenf düğümlerindeki retiküloendotelyal hücrelerin artışı; lenforetiküloz

lymphorrhea

Yırtılan lenf damarlarından lenf’in dışarı akması; lenfore.

lymphaden

(G.): Lenf düğümü. Bk. lymph node.