Onchocerca volvulus

Onkoserkiyaz‘a sebep olan Onchocerca türü.

deer fly

Tularemi etkenini, kemiricilerden insana ileten sinek