lumbricus

1- Lubricus cinsi herhangi bir solucan; toprak solucanı; lumbrikus. 2-… devamı lumbricus

nematodiasis

Nematoda kolu (sınıfı) solucanların sebep olduğu enfeksiyon; nematodiyaz.