lumbricus

1- Lubricus cinsi herhangi bir solucan; toprak solucanı; lumbrikus. 2-… devamı lumbricus