round window

Yuvarlak pencere. Bk. fenestra cochleae.

spherospermia

Yuvarlak şekil gösteren kuyruksuz erkek cinsiyet hücresi; kuyruksuz spermatozoon; sferospermi

spheric

Sferik. Bk spherical.