sphere

Yuvarlak şekil gösteren oluşum; küre.

worm

1 – Yuvarlak veya yassı herhangi bir solucan (askaris, oksiyürid,… devamı worm