acetone

Asetoasetik asidin dekarboksilasyonu ile oluşan en basit keton; renksiz, kendine… devamı acetone