Gaucher’s disease

Gaucher hastalığı. Bk. glucocerebroside lipoidosis

glucocerebroside lipidosis

Glükoserebrozidaz enziminin doğuştan eksikliğine bağlı olarak karaciğer,dalak, lenf düğümleri ve… devamı glucocerebroside lipidosis

glycogen storage disease type V

Glikojen depo hastalığı tip 5; bk. McArdle’s disease