webbed neck

Boynun yan yüzü üzerinde processus mastoideus’tan omuz çıkıntısı (acromion)’na kadar… devamı webbed neck

pterygium colli

Perdeli boyun. Bk. webbed neck

wryneck

Eğri boyun. Bk. torticollis.