osteopenia

Kemik dokusunun azalması; kemikte kalsiyum kaybı sonucu atrofi gelişmesi; osteopeni.

marasmus

(L.): 1- Vücudun ileri derecede zayıflaması; genel vücut atrofisi; marazmus.… devamı marasmus