osteopenia

Kemik dokusunun azalması; kemikte kalsiyum kaybı sonucu atrofi gelişmesi; osteopeni.