marasmus

(L.): 1- Vücudun ileri derecede zayıflaması; genel vücut atrofisi; marazmus.… devamı marasmus