marasmus

(L.): 1- Vücudun ileri derecede zayıflaması; genel vücut atrofisi; marazmus.… devamı marasmus

marasmic

1- Marazmus’la ilgili; marazmik. 2- Marazmus gösteren; marazmus’la belirgin. 3-… devamı marasmic