Paul-Bunnell test

Enfeksiyöz mononükleoz tanısında uygulanan serolojik bir test; Paul-Bunnell testi

heterophil antibody test

Heterofil antikor testi: Bk. Paul-Bunnell test.