serologic test

Kan serumu ile yapılan test; serolojik test