Takata-Ara test

Karaciğerin işlev yeteneğini kontrol amacıyla uygulanan bir test; Takata-Ara testi,