Paul-Bunnell test

Enfeksiyöz mononükleoz tanısında uygulanan serolojik bir test; Paul-Bunnell testi

serologic test

Kan serumu ile yapılan test; serolojik test