Paul-Bunnell test

Enfeksiyöz mononükleoz tanısında uygulanan serolojik bir test; Paul-Bunnell testi

xenodiagnosis

Hastalık etkeni taşımayan emici böceğin, hasta üzerinde beslenmesini takiben böcek… devamı xenodiagnosis