sublingual absorption

Herhangi bir ilacın dil altından emilerek vücuda girişi.

parenteral absorption

Herhangi bir ilacın enjeksiyon sonucu emilerek vücuda girişi,

buccal absorption

Herhangi bir ilacın ağız mukozasından emilerek vücuda girişi,