agranulocytosis

Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo;… devamı agranulocytosis