principle

1- Kural; ilke; prensip. 2- Kimyasal maddenin ya da bir… devamı principle