demonophobia

Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)’dan aşırı korkma; demonofobi.

mythophobia

Gerçek dışı abartıcı ya da uydurucu duruma düşmekten aşırı korkma;… devamı mythophobia

cheimaphobia

Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma; keimafobi; keymafobi

climacophobia

Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma;merdiven korkusu; klimakofobi.