clomipramine

Depresyon, anksiyete ve çeşitli fobilerin tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan,… devamı clomipramine

cheimaphobia

Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma; keimafobi; keymafobi

astraphobia

Şiddetli ışıktan aşırı ürkme; özellikle yıldırımdan aşırı korkma; astrafobi.