preanesthetic

1- Anesteziden önce; anestezi öncesi; preanestetik. 2- Preanestezi oluşturma amacıyla… devamı preanesthetic