hypouricemia

Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı; hipoürisemi.

hypouricuria

İdrarda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı; hipoüriküri.

hyperuricemia

Kanda aşırı miktarda ürik asit veya ürat bulunuşu; hiperürisemi.