xanthine dehydrogenase

Ksantinin ürik aside oksidasyonunu katalize eden bir enzim; ksantin dehidrogenaz.