uremic snow

Terde üre ve ürik asit miktarının aşırı artımına bağlı olarak… devamı uremic snow