ureameter

İdrardaki üre miktarını ölçen alet; üremetre.

ureametry

İdrardaki üre miktarının, üremetre aracılığıyla ölçülmesi; üremetri.

urea

Protein metabolizmasının, idrarla dışarı atılan başlıca yıkım ürünü; üre (Üre,… devamı urea