Lesch-Nyhan syndrome

Doğuştan hipoksantin fosforibosil transferaz eksikliği nedeniyle erkek çocuklarda görülen, gut… devamı Lesch-Nyhan syndrome