Kugelberg-Welander disease

Kugelberg-Welander hastalığı. Bk. juvenile spinal muscular atrophy.

Glanzmann’s disease

Glanzmann hastalığı. Bk. thrombasthenia.

neurofibromatosis

Vücudun çeşitli bölgelerinde, deri-altında -yumuşak yumrular halinde- çok sayıda nörofibrom… devamı neurofibromatosis