Glanzmann’s disease

Glanzmann hastalığı. Bk. thrombasthenia.

pentoxifylline

Bacak arterlerindeki tıkanıklığa bağlı aralıklı topallama ve diyabetik anjiyopati tedavisinde… devamı pentoxifylline