Bernard-Soulier syndrome

Trombositlerin -zarlarında glikoprotein eksikliği sonucu- kümeleşme yeteneği gösterememesi ile belirgin,… devamı Bernard-Soulier syndrome

zona pellucida

Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte… devamı zona pellucida