Glanzmann’s disease

Glanzmann hastalığı. Bk. thrombasthenia.