congenital hemolytic anemia

Konjenital hemolitik anemi. Bk. hereditary spherocytosis

hemolytic anemia of newborn

Yenidoğanın hemolitik anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis