hereditary spherocytosis

Eritrositlerin küçülüp küre biçimi almaları, hemolize eğilim göstermeleri, kronik hemolitik… devamı hereditary spherocytosis

congenital hemolytic anemia

Konjenital hemolitik anemi. Bk. hereditary spherocytosis

hemolytic anemia of newborn

Yenidoğanın hemolitik anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis