hereditary spherocytosis

Eritrositlerin küçülüp küre biçimi almaları, hemolize eğilim göstermeleri, kronik hemolitik anemi ve hemoliz sonucu zaman zaman sarılık oluşmasıyla belirgin doğuştan kalıtsal hastalık; konjenital hemolitik anemi; konjenital hemolitik sarılık; kalıtsal sferositoz; herediter sferositoz (Eritrositlerin hücre zarlarında doğuştan defekte bağlı olarak gelişir)

Bir Cevap Yazın