spheroidal

Sferoidal. Bk. spheroid.

spheroid

Küreye benzer; küremsi; sferoid.

hereditary spherocytosis

Eritrositlerin küçülüp küre biçimi almaları, hemolize eğilim göstermeleri, kronik hemolitik… devamı hereditary spherocytosis

spherocytosis

Kanda küçük küremsi eritrosit (sferosit)’ lerin bulunuşu; sferositoz.