scleredema neonatorum

Yeni doğan bebekte görülen, “sclerema neonatorum“un hafif şekli,

congenital anemia of newborn

Yenidoğanın konjenital anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis