erythroblastosis fetalis

Rh (+) fetüs kanındaki eritrositlere karşı Rh (-) anne kanında… devamı erythroblastosis fetalis

indirect Coombs’ test

Serumda serbest inkomplet antikorların varlığını belirleme amacıyla uygulanan bir hemaglütinasyon… devamı indirect Coombs’ test

congenital anemia of newborn

Yenidoğanın konjenital anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis