Freund’s anomaly

Akciğer tüberkülozuna eğilim yarattığı kabul edilen, göğüs kafesi girişinin dar… devamı Freund’s anomaly

Ebstein’s anomaly

Ebstein anomalisi. Bk. Ebstein’s disease

congenital abnormality

Konjenital anomaliler, konjenital bozukluklar; Bk. congenital defect.