aneuploidy

Hücredeki kromozom sayısının, türe özgü haploid kromozom sayısının tam katı… devamı aneuploidy

chromosome abnormalities

Hücre kromozomlarının normalden fazla veya eksik sayıda oluşu ile belirgin… devamı chromosome abnormalities

autosomal chromosomes

Hücrede cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomlar; somatik kromozomlar; otozom kromozomlar; otozomal… devamı autosomal chromosomes