aneuploidy

Hücredeki kromozom sayısının, türe özgü haploid kromozom sayısının tam katı… devamı aneuploidy